Vivenge » Centrum prasowe » Aktualności » Aktualność

Ruszył konkurs Dzieci na tropie śmieci

08
April
2018

Konkurs organizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z VIVENGE Sp. z o.o.
w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na konieczność i możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę. Pragniemy także promować proekologiczne postawy
w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik konkursu może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat, uczęszczających doszkół w gminie Łuków.W pierwszej, pilotażowej akcji udział wezmą trzy szkoły, które jako pierwsze wyrażą chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Wszystkie pozostały szkoły będą mogły wziąć udział w obchodach Dnia Ziemi, w ramach których otrzymają materiały edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia zajęć warsztatowych 

Konkurs składa się z dwóch części:

  • indywidualnej, podczas której uczniowie pracują samodzielnie, przygotowując projekt tabliczki mówiącej o zakazie śmiecenia w lesie oraz konieczności dbania o przyrodę – wybrane prace zostały wyprodukowane przez VIVENGE Sp. z o.o. i przekazane szkołom,
  • zespołowej, gdy cała klasa pracuje wspólnie, realizując w lesie niedaleko szkoły zajęcia terenowe połączone ze zbiórką śmieci, a następnie opracowując reportaż podsumowujący przeprowadzone badania i obserwacje przyrodnicze.

Realizacja Konkursu doskonale wpisuje się w nurt, prowadzonej na co dzień w placówkach oświatowych, edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Część zespołowa konkursu realizowana była w ramach obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia), podnosząc zaangażowanie dzieci i młodzieży we wspólne świętowanie. W dniach 16–20 kwietnia szkoły realizowały zajęcia terenowe w tygodniu poprzedzającym obchody święta Ziemi.

Finał konkursu z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska (w okolicach 5 czerwca).

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wójta Gminy Łuków.

Strona internetowa konkursu: www.NaTropie.gridw.pl

Wróć