Vivenge » Usługi » Project management

Project Management

W realizoawanych projektach rebrandingowych prowadzimy szereg czynności w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich. Przyczyną nie powodzenia realizacji projektu jest brak jego wcześniejszej analizy i wykluczenie jego możliwego ryzyka Nasze zadanie to kompleksowe zarządzanie rynkiem, kontrola postępów prac, monitoring harmonogramu. Perfekcyjnie prowadzone zarządzanie projektem jest standardem, bez którego proces rebrandingowy stałby się mocno zagrożony. Dzięki systematycznie napływającym sprawozdaniom, Klient dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu wykonania projektu.

Usługa obejmuje:

  • Zarządzaniem procesem rebrandingu
  • Określenie harmonogramu szczegółowych realizacji procesu
  • Określenie punktów krytycznych
  • Planogram produkcji
  • Planogram Systemu Magazynowego i Instalacji
  • Procedury Odbiorowe
  • Zarządzanie odpadami (gospodarka materiałów odpadowych powsstających w wyniku rebrandingu, ich demontaż, segregacja, recykling)