Vivenge » Centrum prasowe » Aktualności » Aktualność

Sierpień 2016

przez edytor

RÓWNOUPRAWNIENIE SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W GLOBALNYM ROZWOJU VIVENGE

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad jakimi Vivenge kieruje się w polityce kadrowej i kulturowej firmy

więcej

Aktualności

14
January
2020

Zobacz wszystkie aktualności