Vivenge » CSR » BrandBility

BrandBility

Prezes Zarządu Vivenge - Katarzyna Rudnicka z Krajowym Przedstawicielem UN Global Compact w Polsce Panem Kamilem Wyszkowskim ( od lewej ) oraz z Zastępcą Krajowego Przedstawiciela UN Global Compact Łukaszem Kolano - podczas inauguracji Caring for Climate, którego sztandardowym projektem partnerskim jest Inicjatywya Brandbility.

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, Vivenge ukierunkowało swoje działania na budowanie świadomości firm w zakresie odpowiedzialnych zachowań biznesowych i minimalizacji wpływu środowiskowego w branży i poza nią. Potwierdza to certyfikat BWS ( Brandbility Wise Company ), który jako pierwszy w Polsce został przyznany tej firmie, która jest uznanym i cenionym wykonawcą elementów z zakresu Identyfikacji Wizualnej (oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego), z blisko 20 letnim doświadczeniem w produkcjach dla branż: paliwowej, bankowej, telefonicznej i spożywczej. Ciągły rozwój, systematyczna budowa portfela oraz zdobywane doświadczenie na dynamicznie zmieniającym się rynku zaowocowało realizacją kilkudziesięciu projektów rebrandingowych dla firm będących liderami w swoich branżach.

Brandbility to program tworzący sieć firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo. Do członkostwa w tej platformie dialogu zapraszane są firmy, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych. Tematem przewodnim programu jest minimalizacja efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz odpowiedzialność firm za strumienie odpadów powstających w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu oraz remontów.

Podczas w/w procesów generowana jest ogromna ilość odpadów, takich jak złom stalowy i aluminiowy, folie, osprzęt elektryczny (świetlówki, LED), i inne. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy z procedur postępowania z tymi komponentami. Program zakłada uwrażliwienie przedsiębiorców na sposoby postępowania z odpadami pobrandingowymi oraz wskazanie im ścieżki postępowania opartej na zbiorze wypracowanych dobrych praktyk, która będzie zgodna z ustawodawstwem polskim i unijnym.

W ramach programu stworzony został certyfikat Brandbility. Certyfikat ten odnosi się do wszystkich podmiotów działających w sektorze rebrandingu i remodelingu, czyli m.in. firm usługowych prowadzących prace budowlane i adaptacyjno-remontowe, podwykonawców, odbiorców i przetwórców odpadów, a także podmiotów korzystających z tego rodzaju usług. Podczas audytu Brandbility analizowane są procedury postępowania z odpadami, od momentu planowania produkcji, aż po sposób zagospodarowania odpadów powstałych w procesie rebrandingu.

PROCES CERTYFIKACJI BRANDBILITY

Brandbility – Wise Process

Certyfikat przyznawany jest firmie dla pojedynczego procesu rebrandingu. Podczas audytu weryfikowany jest proces rebrandingu, wg. kryteriów określonych przez audytorów programu Brandbility. Za spełnienie odpowiednich standardów przyznawane są punkty, będące podstawą do wydania certyfikatu Brandbility. Dzięki temu firma, która pozytywnie przechodzi proces certyfikacji może komunikować o spełnieniu standardów środowiskowych UN Global Compact.

Brandbility – Wise Company

Certyfikat przyznawany jest firmom zmieniającym wizerunek Klienta. W tym przypadku weryfikacji podlega system gospodarowania odpadami na każdym etapie wykonywania usługi. Po pozytywnej rekomendacji UN Global Compact, firma może uzyskać certyfikat Brandbility i tym samym dołączyć do sieci polecanych firm.

Program realizowany jest w szerokim partnerstwie, do którego zapraszamy przede wszystkim firmy oraz instytucje, które pragną podjąć działania na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami.

Adresatami programu Brandbility są zwłaszcza:

  • Korporacje zmieniające swój wizerunek – właściciele polskich, europejskich i światowych marek
  • Producenci elementów reklamowych
  • Jednostki administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Ważnym założeniem Projektu jest aspekt edukacyjny, zakładający wskazywanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu powtórne wykorzystanie odpadów. W programie nagradzane będą firmy aktywnie wdrażające działania zmniejszające efekt środowiskowy w tym obszarze i w innych aspektach swojej działalności. W ramach regularnych oficjalnych wydarzeń skupiających uczestników programu, nagradzane będą firmy wypracowujące dobre praktyki oraz promujące innowacyjne rozwiązania, mające na celu m. in. odpowiedzialne planowanie, organizację łańcuchów dostaw czy powtórne wykorzystanie odpadów. Jedną z zalet uczestnictwa w projekcie jest fakt, że certyfikat jest także wstępem do procesu rejestracji firmy/organizacji w europejskim Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Firma oferuje usługi: zarządzania projektem rebrandingowym, doradztwa technicznego, kreacji i realizacji. VIVENGE jest Partnerem United Nations Global Compact w Polsce.