Vivenge » O nas » Członkostwo w organizacjach

Członkostwo w organizacjach

Organizacje i inicjatywy biznesowe, których celem jest budowanie pozycji i prestiżu środowisk gospodarczych, stanowią dla nas miejsce wymiany doświadczeń i wszechstronnej dyskusji nad różnymi problemami świata biznesu oraz głównymi czynnikami wpływającymi na jego funkcjonowanie.
 
Członkostwo w organizacjach traktujemy jako okazją do wzmocnienia pozycji Vivenge jako odpowiedzialnego partnera biznesowego i odpowiedzialnego pracodawcy.
Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem.

VIVENGE jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji

Udział w organizacjach i Inicjatywach:

  • Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland;
  • Brandbility - Polska Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland;
  • Caring for Climate - Światowa Inicjatywa ONZ na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
  • United Nations International Children’s Emergency Fund – UNICEF;
  • Road Safety - Międzynarodowa Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ.

Członkostwo w organizacjach:

  • UN Global Cpampact Network Poland;
  • Polska Rada Centrów Handlowych.