Vivenge » CSR » Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

CSR traktujemy jako nieodłączny element strategii zarządzania. Wykorzystujemy zarobiony kapitał firmy, aby w efektywny i dostosowany do specyfiki rynku na którym operujemy sposób, generować wartości dodane dla społeczeństwa. Dostrzegamy ogromny potencjał i znaczenie kapitału oraz wiedzy, którymi dysponujemy w kreowaniu dobrych praktyk i wzorców postępowania ukierunkowanych na szeroko pojętą branżę reklamową.

Jesteśmy jako liderzy branży odpowiedzialni za kreowanie kierunku rozwoju, którego podłoże będzie oparte na twardych wartościach moralnych. Kierując się zasadami świadomej polityki zarządzania przedsiębiorstwem staramy się podejmować czynności, które przy minimalnej ingerencji w otoczenie pozwalają prowadzić lukratywną działalność.
Mając to na uwadze wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością w oparciu o normy PN - EN ISO 9001:2008, PN - EN ISO 14001: 2005, OHSAS 18001:2007, a także jako świadomy swojej roli w społeczności pracodawca wdrożyliśmy System Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na podstawie norm ISO 26000: 2010 i S.A. 8000: 2008.

files/Dokumenty_certyfikaty/ISO 14001_pl_m.jpgfiles/Dokumenty_certyfikaty/ISO 18001_pl_m.jpgfiles/Dokumenty_certyfikaty/ISO 9001_pl_m.jpg

Aktualności

14
January
2020

Zobacz wszystkie aktualności