Vivenge » Usługi » Project management

Project Management

W realizowanych projektach zmiany konceptu umeblowania sieci placówek oraz rebrandingu oznakowania sieci prowadzimy szereg czynności w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich. Przyczyną niepowodzenia realizacji projektu jest brak jego wcześniejszej analizy, określenie punktów krytycznych i wykluczenie możliwego ryzyka niepowowdzenia. Nasze zadanie to pełne zarządzanie zadaniem wymiany umeblowania i oznakowania sieci punktów sprzdaży klienta, kontrola postępów prac, monitoring harmonogramu. Perfekcyjnie prowadzone zarządzanie projektem jest standardem, bez którego proces remodelingu i rebrandingu mógłby być mocno zagrożony. Dzięki systematycznie przekazywanym sprawozdaniom oraz zarzadzaniem projektem za pomocą dedykowanego programu IT, Klient dysponuje wiedzą na temat aktualnego stanu wykonania i zaawansowania procesu.

Nasza praca obejmuje:

  • Zarządzaniem za pomocą platformy IT procesem remodelingu i rebrandingu
  • Opracowanie harmonogramu szczegółowego realizacji procesu
  • Określenie punktów krytycznych
  • Planogram produkcji
  • Planogram systemu magazynowego, załadunków i instalacji
  • Procedury Odbiorowe
  • Zarządzanie odpadami (gospodarka materiałów odpadowych powsstających w wyniku rebrandingu, ich demontaż, segregacja, recykling)