Vivenge » O nas » Wypowiedź Prezesa Zarządu

Wypowiedź Prezesa Zarządu

Drodzy Państwo,

U podstaw naszego sukcesu leży poszanowanie Klienta i stała budowa relacji z rynkiem, ze szczególnym naciskiem na jakość obsługi i przyjacielskie relacje międzyludzkie, jak też na reprezentowane wartości biznesowe. Efekt pozytywnych światowych zmian geopolitycznych oraz stabilizacja rządu i polityki państwa polskiego, dały wyraźnie obserwowane wzrosty w gospodarce w 2017 i 2019 roku, a zatem i naszego tempa zwiększania przychodów ze sprzedaży.

W skali globalnej Polska i polscy producenci niezmiennie przyciągają uwagę partnerów zagranicznych. Oceniani jesteśmy jako miejsce stabilności gospodarczej, co Vivenge wykorzystuje w kształtowaniu swojej strategii działań na rynkach zagranicznych.

Dzięki naszym Partnerom i relacjom opartym na zaufaniu oraz wzajemnej współpracy, rozwijamy się budując silne społecznie i ekonomicznie przedsiębiorstwo. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Klientom, dzięki którym jesteśmy dokładnie w tym miejscu historii naszej firmy. Rośniemy dzięki Państwa zaufaniu. Uczymy się dzięki Państwa wyzwaniom. Rośniemy w siłę dzięki solidnej pracy. Z Waszą pomocą przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego Polski i Europy. Jesteśmy dumni z naszego członkostwa w Światowej Organizacji Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland. Traktujemy je jako wielkie zobowiązanie do bycia przykładem i liderem dobrych praktyk w naszej branży.

Z poważaniem
Katarzyna Rudnicka
Prezes Zarządu