29.05.2024

Ewolucja vs. rewolucja – kiedy warto zmieniać całkowicie logotyp marki

Jubileusz

Logotyp może podlegać zmianom ewolucyjnym lub całkowitej rewolucji. Każda zmiana powinna być podyktowana szeregiem czynników, od aktualnej pozycji rynkowej po długoterminowe cele strategiczne.

Logotyp – kiedy warto ewoluować?

Ewolucja logotypu to subtelna aktualizacja, która ma na celu odświeżenie marki przy zachowaniu jej rozpoznawalnych elementów. Taki rodzaj zmian jest zalecany, gdy marka jest dobrze postrzegana i posiada silną bazę lojalnych klientów. Można się na nią zdecydować, gdy chcemy dostosować wizerunek do zmieniających się trendów w designie bez konieczności kosztownej wymiany całej dotychczasowej identyfikacji.

Logotyp może ewoluować np. poprzez drobne modyfikacje fontu czy palety barw, co wpływa na poprawę percepcji marki i jej dopasowanie do współczesności. Historia designu zna bowiem szereg rozmaitych przykładów znanych firm, których branding regularnie ewoluuje wraz ze zmianami w rzeczywistości biznesowej, w której działają. Należą do nich:

 • Apple – ewolucja logo Apple od kolorowego jabłka do bardziej minimalistycznego, monochromatycznego znaku to przykład na to, jak marka może zachować swoją esencję, jednocześnie adaptując się do nowoczesności.
 • Google – stopniowe upraszczanie logotypu zwiększyło jego czytelność i obecnie odzwierciedla technologiczny rozwój firmy.
 • Starbucks – usunięcie nazwy z logotypu i skupienie na symbolu syreny pozwoliło na stworzenie bardziej ikonicznego i globalnie rozpoznawalnego znaku.

Kiedy konieczna jest rewolucja w brandingu?

Rewolucyjna zmiana logotypu zazwyczaj oznacza również modyfikacje w pozostałych elementach identyfikacji wizualnej, często w odpowiedzi na głębokie zmiany strategiczne, kryzysy lub potrzebę zdecydowanego odróżnienia się od konkurencji. Rewolucja jest zalecana przede wszystkim w takich sytuacjach, gdy:

 • nasza marka przechodzi przez znaczące zmiany w ofercie lub strategii biznesowej,
 • istnieje potrzeba oczyszczenia wizerunku marki z negatywnych skojarzeń związanych z używaną do tej pory identyfikacją,
 • dążymy do zdefiniowania nowego kursu, który będzie lepiej odpowiadał oczekiwaniom nowoczesnych konsumentów.

Strategia rewolucji w rebrandingu to działanie zdecydowanie bardziej czasochłonne i kosztowne. Decydują się na nie więc jedynie te brandy, które potrzebują swego rodzaju „nowego otwarcia” w prowadzonej działalności. Dotyczy to m.in. takich firm, jak:

 • Burberry – wprowadzenie nowego logo i redefinicja kolekcji produktów pomogły odświeżyć wizerunek marki i pozbyć się niechcianych skojarzeń związanych z dotychczasową identyfikacją,
 • Airbnb – wprowadzenie logotypu „Bélo” stanowiło element szerszej zmiany, podkreślając ideę globalnej wspólnoty i przynależności podczas wdrażania nowej strategii rozwojowej marki,
 • Mastercard – zdecydowano się na przejście z pełnego logotypu do jego prostszej wersji w postaci tylko dwóch przecinających się kół, co sprawiło, że stał się on bardziej uniwersalny i lepiej przystosowany do cyfrowych mediów.

Na co zwracać uwagę podczas modyfikacji logotypu?

Zmiana logo jest procesem wymagającym starannego zaplanowania i rozpisania. Kwestia tego, czy wykonamy go jako ewolucję, czy połączymy z rewolucją w identyfikacji zależy tak naprawdę od celów, jakie sobie stawiamy, a także obecnej sytuacji rynkowej. Dlatego też zarówno przed, jak i w trakcie trwania całego tego procesu, powinniśmy skupić się na kilku kluczowych elementach. Dotyczą one:

 • zrozumienia celów biznesowych – każda zmiana wizualna powinna wspierać długoterminową strategię marki,
 • analizy rynku i konkurencji – musimy zrozumieć aktualną pozycję marki na rynku oraz jej postrzeganie przez klientów, aby jak najlepiej dopasować na podstawie tych informacji strategię rebrandingu,
 • spójność komunikacji – zmiany w logotypie powinny iść w parze z innymi elementami identyfikacji wizualnej, takimi jak kolory firmowe, typografia oraz ogólny ton komunikacji.

 

Niezależnie od tego, czy logotyp Twojej firmy potrzebuje ewolucji czy rewolucji w projekcie, skorzystanie z usług profesjonalnej agencji rebrandingowej może znacząco podnieść wartość marki.