06.06.2024

Mierzenie efektów rebrandingu – jak określić sukces i ocenić zwrot z inwestycji

Jubileusz

Rebranding wymaga precyzyjnej oceny wyników, aby uzasadnić koszty i wysiłek włożony w cały proces. Skuteczne zarządzanie i monitorowanie działań będzie korzystne dla każdej firmy. Na czym konkretnie polega mierzenie efektów rebrandingu?

Mierzenie efektów rebrandingu – kluczowe wskaźniki

Rebranding jest procesem, który powinniśmy szczegółowo mierzyć na każdym jego etapie. W związku z tym warto znać metryki przydatne przy sprawdzaniu, jakie efekty naszej marce przynosi zaplanowana oraz wdrażana zmiana w identyfikacji wizualnej, sposobie komunikacji oraz innych aspektach, w których nasz biznes przechodzi przemiany.

W tym celu warto określić konkretne KPI (Key Performance Indicatorskluczowe wskaźniki efektywności), dzięki którym możliwe będzie prowadzenie regularnych pomiarów. Do tych najważniejszych zaliczyć możemy:

 • Świadomość marki – wskaźnik pokazujący, w jakim stopniu rebranding przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności marki. Można go mierzyć badaniami ankietowymi, analizując zmiany w liczbie wyszukań marki czy obserwując zaangażowanie w mediach społecznościowych.
 • Postrzeganie marki – analiza, w jaki sposób rebranding wpływa na odbiór marki wśród klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa. Pomiar może być realizowany najczęściej przez badania rynkowe czy analizę opinii klientów.
 • Sprzedaż i przychody – wskaźniki takie jak zmiana wolumenu sprzedaży, przychodów czy udziału w rynku mogą wskazywać na wpływ rebrandingu na wyniki finansowe firmy.
 • Zaangażowanie klientów – mierzenie reakcji klientów na nowe elementy marki, takie jak logo, strona internetowa czy materiały marketingowe. Analiza może być realizowana a poprzez śledzenie wskaźników zaangażowania online oraz analizy doświadczeń klientów.
 • Lojalność klientów – badanie, czy rebranding wpłynął na retencję klientów, co może być zbadane poprzez analizę wskaźników odnowień czy powtórnych zakupów.

Kiedy możemy mówić o sukcesie rebrandingu?

Rebranding uznaje się za udany, gdy osiągnięto zamierzone cele, a wskaźniki efektywności marki uległy widocznej poprawie. Sukces rebrandingu może być więc potwierdzony przez:

 • poprawę wskaźników KPI – lojalność klientów, wzrost świadomości, poprawa wyników sprzedaży czy zauważalnie pozytywne postrzeganie marki,
 • zwiększoną przewagę konkurencyjną, która następuje w momencie, gdy firma, dzięki rebrandingowi potrafi przyciągnąć i utrzymać klientów, zyskując tym samym widoczną przewagę na rynku.

Na mierzenie efektów rebrandingu znaczący wpływ ma również wyliczenie ROI, czyli zwrotu z inwestycji (Return on Investment). Proces ten polega na zastosowaniu wzoru, w którym:

 • najpierw od zysków z rebrandingu odejmujemy jego koszty,
 • następnie tę różnicę dzielimy przez wartość kosztów,
 • ostatecznie otrzymany wynik mnożymy przez 100%.

Wynik, jaki otrzymamy to wartość zwrotu wygenerowanego przez działania rebrandingowe stanowiący procent jego kosztu. Przykładowo koszt rebrandingu wynoszący 10 000 zł i ROI = 500% oznacza, że oprócz zwrotu zainwestowanych w rebranding 10 000 zł firma zarobiła dodatkowo 50 000 zł będących efektem wprowadzonych zmian.

Jak zwiększyć szansę na jak najlepszy ROI z rebrandingu?

Im wyższy wynik ROI, tym wyższy poziom zwrotu z inwestycji firma osiągnęła. Dlatego też bardzo ważne w działaniach rebrandingowych jest jego maksymalizowanie. Może się to odbywać na kilka sposobów, m.in. poprzez:

 • dogłębną analizę rynku przed rozpoczęciem działań rebrandingowych, aby wyróżnić te rozwiązania, które mogą być najbardziej efektywne,
 • ustalenie jasnych celów do mierzenia efektów rebrandingu, zapewniając sobie tym samym dostęp do stałych metryk porównawczych,
 • minimalizowanie kosztów rebrandingu, co jest wypadkową m.in. wspomnianej wcześniej analizy oraz odpowiedniego planowania działań związanych ze zmianą identyfikacji wizualnej.

W procesie rebrandingu jednym z kluczowych elementów jest odpowiednie know-how, które w połączeniu z pogłębioną analizą sytuacji biznesowej zapewni wszelkie niezbędne dane potrzebne do zaprojektowania całego procesu rebrandingu. Dlatego w celu zwiększenia szans na odniesienie sukcesu warto skorzystać z pomocy specjalistów. Poza tym warto również pamiętać o zastosowaniu zasad nowoczesnego rebrandingu.